Nội dung Chất chuẩn – Chất đối chiếu đang được hoàn thiện.

Mời quí khách hàng xem danh mục “Chất chuẩn – Chất đối chiếu” tại link dưới:

http://nidqc.org.vn/danh-muc-chuan-duoc-lieu-va-chat-chuan-chiet-xuat-tu-duoc-lieu

http://nidqc.org.vn/danh-muc-chat-chuan-vien-kiem-nghiem-thuoc-trung-uong

Chuẩn Dược điển Việt Nam 3

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Chuẩn Dược điển Việt Nam 5 / Tên quốc tế
Qui cách đóng gói: 400 mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 29/03/2020
Số lô: Aacc33421
Tình trạng chuẩn: Hết hàng
Chú ý:

Còn/hết (tự động xuất hiện khi còn hoặc hết khi số lượng chênh giữa phần nhập vào và bán đi là dưới 20 lọ)

Ngày cập nhật: 03/04/2020
Download CoA: (download free)
Giá bán: 350,000 đồng/lọ
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu