Nội dung Chất chuẩn – Chất đối chiếu đang được hoàn thiện.

Mời quí khách hàng xem danh mục “Chất chuẩn – Chất đối chiếu” tại link dưới:

http://nidqc.org.vn/danh-muc-chuan-duoc-lieu-va-chat-chuan-chiet-xuat-tu-duoc-lieu

http://nidqc.org.vn/danh-muc-chat-chuan-vien-kiem-nghiem-thuoc-trung-uong

Chất chuẩn - chất đối chiếu

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Tên Việt Nam / Tên quốc tế Loại chuẩn Số lô Tình trạng Đơn giá Chú ý
Chuẩn Dược điển Việt Nam 5
Tên quốc tế
A Aacc33421 Còn 350.000đồng

Còn/hết (tự động xuất hiện khi còn hoặc hết khi số lượng chênh giữa phần nhập vào và bán đi là dưới 20 lọ)

Chuẩn Dược điển Việt Nam 5
Tên quốc tế
A Aacc33421 Hết 350.000đồng

Còn/hết (tự động xuất hiện khi còn hoặc hết khi số lượng chênh giữa phần nhập vào và bán đi là dưới 20 lọ)

Chuẩn Dược điển Việt Nam 5
Tên quốc tế
A Aacc33421 Còn 350.000đồng

Còn/hết (tự động xuất hiện khi còn hoặc hết khi số lượng chênh giữa phần nhập vào và bán đi là dưới 20 lọ)

Chuẩn Dược điển Việt Nam 5
Tên quốc tế
A Aacc33421 Còn 350.000đồng

Còn/hết (tự động xuất hiện khi còn hoặc hết khi số lượng chênh giữa phần nhập vào và bán đi là dưới 20 lọ)

Chuẩn Dược điển Việt Nam 5
Tên quốc tế
A Aacc33421 Hết 350.000đồng

Còn/hết (tự động xuất hiện khi còn hoặc hết khi số lượng chênh giữa phần nhập vào và bán đi là dưới 20 lọ)

Chất chuẩn 1
Chất chuẩn 1 - QT
A Aacc33421 Hết 1.000.000đồng

Chất chuẩn 1

Paracetamol
Acetaminophen
A Aacc33421 Còn 350.000đồng

Paracetamol