Betamethason valerat 0103125

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Betamethason valerat / Betamethasone valerate
Loại chuẩn Chuẩn Dược điển Việt Nam
Qui cách đóng gói: 200 mg/lọ
Ngày tái kiểm tra: 31/12/2021
Số kiểm soát: 0103125
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu