Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

x 11/06/2020

        Ngày 06/06/2020, Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ và nhận được sự quan tâm theo dõi của toàn thể cán bộ Viện.

Đoàn chủ tịch điều hành công việc của đại hội

        Đến dự chúc mừng và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Đức Hiếu, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm; đồng chí Trần Thị Thu Hoài, Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm; đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm; cùng các đồng chí chuyên viên Quận ủy Hoàn Kiếm; 74 đồng chí Đảng viên thuộc 3 chi bộ; đại diện các tổ chức đoàn thể; các đồng chí là quần chúng ưu tú cùng tham dự.

Lãng hoa chúc mừng của Quận ủy Hoàn Kiếm

Các đồng chí Quận ủy Hoàn Kiếm tham dự Đại hội

Lãng hoa chúc mừng của Các tổ chức đoàn thể

        PGS.TS. Đoàn Cao Sơn, Bí thư Đảng ủy - Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội. Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kì 2015-2020, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy Hoàn Kiếm; Ban cán sự Đảng Bộ Y tế; Đảng ủy và Ban giám đốc Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Viện đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện lần thứ X.

        Viện tiếp tục duy trì quản lý theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, GLP và Phòng thí nghiệm tiền đánh giá của WHO, 3 chuẩn mực cần thiết của đơn vị kiểm nghiệm thuốc. Thương hiệu, vị thế và uy tín của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương ngày càng được khẳng định trong nước, khu vực và thế giới; Viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo Hệ thống kiểm nghiệm trong cả nước tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. Nhờ vậy, chất lượng thuốc trên thị trường ổn định và được kiểm soát, tỷ lệ chất lượng thuốc kém chất lượng (< 3%) và thuốc giả (<0,1%) vẫn được duy trì ở mức thấp so với các nước trong khu vực; Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong gương mẫu của đảng viên được phát huy, Đảng bộ và ba chi bộ luôn giữ vững danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh” và “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong suốt nhiệm kỳ; Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý được đổi mới phù hợp từng giai đoạn, chú trọng nâng cao năng suất, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ chuyên môn của Viện có năng lực, có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo cơ bản và chuyên sâu. Cở sở hạ tầng, trang thiết bị được đầu tư theo hướng hiện đại, phù hợp với nhiệm vụ trong nước và hội nhập quốc tế. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm, tạo động lực quan trọng cho sự phát triển; Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, người lao động được duy trì, đảm bảo và ngày càng nâng cao.

Đồng chí Đoàn Cao Sơn, Bí thư Đảng bộ, Viện Trưởng, trình bày Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ X Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Đồng chí Nguyễn Đăng Lâm, phó Viện Trưởng, trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương khóa X

        Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Đức Hiếu nhất trí với nội dung Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ viện khoá X; góp ý, tham luận của Đảng viên trình bày tại Đại hội. Đồng thời ghi nhận, tuyên dương và chúc mừng các thành tích đã đạt được của Đảng bộ Viện và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động. Đồng chí cũng nhấn mạnh “Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng hiện nay, đảng bộ cần nhận thức sâu sắc sự hội nhập, sự phát triển ngày càng cao của công nghệ sinh học, nano ... chủ động nắm bắt sự hội nhập, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc”.

Đồng chí Trần Đức Hiếu, Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hoàn Kiếm, phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội

        Đại hội đã thảo luận sôi nổi, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Viện khóa X; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ viện khoá X; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lần thứ XI ...

Các đồng chí đại biểu góp ý và trình bày tham luận tại Đại hội

        Đại hội cũng thống nhất thông qua 5 mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản đến năm 2025; xác định rõ các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó nhấn mạnh các giải pháp: Đảng ủy tập trung chỉ đạo, lãnh đạo các dịch vụ mà Viện có thế mạnh, đặc biệt là thử tương đương sinh học và kiểm nghiệm thuốc cho các tổ chức nước ngoài; Mở rộng các loại hình dịch vụ mới như nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ, dịch vụ đào tạo, hiệu chuẩn trang thiết bị; Tăng cường công tác thiết lập, sản xuất chất chuẩn, chất đối chiếu cũng như đẩy mạnh công tác phân phối chất đối chiếu cho các cơ sở, phấn đấu mở rộng quĩ chuẩn đáp ứng trên 75% hoạt chất trong danh mục thuốc thiết yếu ...

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu 9 đồng chí có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, đảm bảo cơ cấu, độ tuổi, có tính kế thừa theo đúng quy định của Trung ương vào Ban Chấp hành Đảng bộ viện khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Đồng chí Đoàn Cao Sơn - Bí thư Đảng ủy khóa X đạt được sự tín nhiệm cao của các đại biểu đại hội cho vị trí Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương khóa XI. Trong phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025, cùng ngày, đồng chí Sơn đã chính thức tái đắc cử Bí thư Đảng ủy khóa XI.

        Các đại biểu đã bầu đồng chí Đoàn Cao Sơn là đại biểu chính thức và đồng chí Nguyễn Đăng Lâm là đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI.

Các đồng chí đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội

Công tác bầu cử được thực hiện dân chủ, đúng qui định

Đồng chí Đoàn Cao Sơn tặng hoa cảm ơn và chia tay đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, đồng chí Cao Ngọc Anh – Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ X

Ban chấp hành Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương khóa XI ra mắt

        Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 06/06/2020 Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương lần thứ XI đã thành công tốt đẹp. Ra mắt trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ viện kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên toàn đơn vị với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, tiếp tục đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025./.