Địa hoàng (sinh địa)

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Địa hoàng (sinh địa) / Radix Rehmanniae glutinosae
Loại chuẩn DĐVN
Qui cách đóng gói: 2g/lọ
Ngày tái kiểm tra: 30/11/2020
Số kiểm soát: H0119019.02
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 28/04/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 250,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu