Hướng dẫn tra cứu chuẩn

x 17/02/2020

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHUẨN

1.Tra cứu chuẩn nhanh:

1.1. Lựa chọn danh mục chuẩn cần tra cứu

 

1.2. Đánh tên chuẩn cần tra cứu

 

+ Kết quả cho bước 2:

 

+ Kết quả cho bước 3:

 

Sau bước 3 có thể vào trang thông tin chi tiết của chuẩn bằng cách click vào tên chuẩn (màu xanh).

 

2. Xem danh mục chuẩn:

 

 

 

3. Trang chi tiết cho từng chuẩn: