Kali thiocyanat 0,1N CĐ.081016.02

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Kali thiocyanat / Potassium thiocyanate
Loại chuẩn
Qui cách đóng gói: 1 ống pha vừa đủ 1000ml
Hạn dùng:
Số kiểm soát: CĐ.081016.02
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 25/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: Ống
Giá bán: 200,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu