Natri carbonat 0,1N 100804

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Natri carbonat 0,1N / Sodium carbonate 0.1N
Loại chuẩn
Qui cách đóng gói: 1 ống pha vừa đủ 1000ml
Hạn dùng:
Số kiểm soát: 100804
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 26/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: Ống
Giá bán: 200,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu