Omeprazol WS.0417199.04

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Omeprazol / Omeprazole
Loại chuẩn Chuẩn đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 100 mg/lọ
Hạn dùng: 31/12/2020
Số kiểm soát: WS.0417199.04
Tình trạng chuẩn: Hết hàng
Ngày cập nhật: 07/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu