Prednison WS.0217235.02

Tên Việt Nam / Tên quốc tế Prednison / Prednisone
Loại chuẩn Chuẩn đối chiếu thứ cấp
Qui cách đóng gói: 150 mg/lọ
Hạn dùng: 31/12/2020
Số kiểm soát: WS.0217235.02
Tình trạng chuẩn: Còn hàng
Ngày cập nhật: 18/05/2020
Tài liệu đính kèm: (download free)
Download CoA: (download free)
Đơn vị tính: lọ
Giá bán: 400,000 đồng
Chú ý:
Số lượng

Chất chuẩn - chất đối chiếu