Thông báo: Dược liệu chuẩn, cao dược liệu chuẩn mới

x 05/06/2020

STT

Tên dược liệu/ cao dược liệu chuẩn

Tên khoa học

Số kiểm soát

Khối lượng

Dạng

đóng gói

1

Cao Milk thistle

Extractum Silybi mariani siccus

E0120002.01

200 mg

Lọ

2

Bạch thược

Radix Paeoniae lactiflorae

H0220071.02

2 g

Lọ

3

Cam thảo

Radix et Rhizoma Glycyrrhizae

H0220023.02

2 g

Lọ

4

Kim ngân cuộng

Caulis cum folium Lonicerae

H0120098.01

2 g

Lọ

5

Mạch môn

Radix Ophiopogonis japonici

H0220087.02

2 g

Lọ

6

Tục đoạn

Radix Dipsaci

H0220085.02

2 g

Lọ

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Phòng vật tư trang thiết bị _ Viện kiểm nghiệm Thuốc Trung ương

Số 48 Hai Bà Trưng - P. Tràng Tiền - Q. Hoàn kiếm - Hà Nội

Sđt : 024. 3.266.9107          Fax : 024.3. 266. 9112

Email: chatchuan.vkn@gmail.com

Mobile : 0988.555.965 ( Ms Thanh)