Thông báo tuyển dụng viên chức

x 17/01/2020

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương - Bộ Y tế

Cần tuyển dụng viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí việc làm, cụ thể như sau:

I. Số lượng tuyển dụng: 30 viên chức 

1. Vị trí Nghiên cứu viên có trình độ Dược sỹ Đại học/Cử nhân hóa học/Kỹ sư hóa học/Kỹ sư công nghệ sinh học/Cử nhân sinh học trở lên: 23 người làm việc

      + 02 NCV làm việc tại Khoa kiểm nghiệm Các dạng bào chế.

      + 04 NCV làm việc tại Khoa kiểm nghiệm Nguyên liệu.

      + 04 NCV làm việc tại Khoa Thiết lập chất chuẩn – chất đối chiếu.

      + 01 NCV làm việc tại Khoa Vật lý – Đo lường.

      + 01 NCV làm việc tại Khoa kiểm nghiệm Mỹ phẩm.

      + 01 NCV làm việc tại Khoa Nghiên cứu phát triển.

      + 03 NCV làm việc tại Khoa kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu.

      + 07 NCV làm việc tại Trung tâm đánh giá Tương đương sinh học.

2. Vị trí Kỹ thuật viên kiểm nghiệm có trình độ Dược sĩ cao đẳng trở lên: 04 người làm việc

      + 01 KTV làm việc tại Khoa Kiểm nghiệm đông dược – dược liệu.

      + 01 KTV làm việc tại Khoa Thiết lập chất chuẩn – chất đối chiếu.

      + 02 KTV làm việc tại Trung tâm đánh giá tương đương sinh học.

3. Vị trí Điều dưỡng viên có trình độ Điều dưỡng viên trở lên : 01 người làm việc tại Trung tâm đánh giá tương đương sinh học

4. Vị trí Nhân viên kỹ thuật quản trị điện có trình độ Kỹ sư Điện trở lên: 01 người làm việc tại phòng Hành chính – Quản trị.

5. Vị trí Chuyên viên tổ chức cán bộ có trình độ Cử nhân Luật trở lên: 01 người làm việc tại phòng Tổ chức cán bộ.

II. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển viên chức (theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)

2. Nội dung thi tuyển

       + Vòng 1: thi trắc nghiệm các môn Kiến thức chung, Ngoại ngữ, Tin học.

       + Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

III. Điều kiện dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây:

      + Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

      + Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt;

      + Có đủ sức khỏe để đảm bảo công việc theo quy định;

      + Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (Chứng chỉ Tiếng Anh được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo về Ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chứng chỉ Tin học được quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông về Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin).

IV. Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển bao gồm:

Thí sinh đăng ký dự thi tuyển viên chức phải nộp 01 (bộ) hồ sơ gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (nhấn vào đây để tải về nội dung đính kèm);

2. Bản foto các văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

3. Bản foto Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

4. Bản foto giấy khai sinh và 02 ảnh 4 x 6;

V. Thời gian và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, phí tuyển dụng

      + Thời gian:  từ ngày 13/01/2020 đến ngày 24/02/2020  (từ 8 giờ đến 16 giờ 30 phút các ngày làm việc trong tuần).

      + Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, số 48 Hai Bà Trưng, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội. ĐT:024 38256926.

     + Phí tuyển dụng: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

                                                                                                                                                  VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                                                   Đoàn Cao Sơn